Vendosja e parimit për regjistër të unifikuar të infrastrukturës të ndërtuar me fonde publike

 Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband më 31 janar 2020, mbajti vijimin e dytë të seancës së katërt, gjatë së cilës anëtari i ZKKB, Zoran Dervishov bëri prezantim të hollësishëm  të formave të propozuara për regjistrim,dhe të Udhëzimeve për dorëzimin e të dhënave për infrastrukturën ekzistuese dhe të planifikuar të ndërtuar… Read more“Vendosja e parimit për regjistër të unifikuar të infrastrukturës të ndërtuar me fonde publike”

ZKKB do të kërkojë të dhëna shtesë për infrastrukturën optike të ndërtuar me fonde publike

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband mbajti seancën e saj të katërt më 17 janar 2020, gjatë së cilës u mbajt një prezantim nga anëtari i ZKKB  Zoran Dervishov. Ai prezantoi versionin e fillestar të punës  mbi bazën e të cilit autoritetet publike do të duhet të paraqesin të dhëna shtesë… Read more“ZKKB do të kërkojë të dhëna shtesë për infrastrukturën optike të ndërtuar me fonde publike”

Përfaqësuesit e AKE dhe anëtarët e grupit të Punës për Analizën e Infrastrukturës Ekzistuese në seancë të ZKKB

Më 27 Dhjetor 2019, Zyra Kombëtare  Kompetente për Broadband mbajti një tjetër vazhdim të seancës së dytë, ku theksohej nevoja për të rishikuar zonat e bardha / gri / të zeza në vend, si dhe nevojën për të hartuar përdorimin e shërbimit të hyrjes në internet në vendbanime. Presidenti i… Read more“Përfaqësuesit e AKE dhe anëtarët e grupit të Punës për Analizën e Infrastrukturës Ekzistuese në seancë të ZKKB”