Përgatitja e analizës së propozimeve për vendndodhjet me pikat WiFi falas nga ana e vetëqeverisjeve lokale

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB) në seancën e saj të 15-të të rregullt të mbajtur më 18 nëntor, 2020, diskutoi nevojën për të analizuar propozimet e marra për vendndodhjet  me WiFi falas nga vetëqeverisjet  lokale. Presidenti i ZKKB, Dimitar Bukovalov, theksoi se analiza duhet të marrë parasysh Programin e Punës së… Read more“Përgatitja e analizës së propozimeve për vendndodhjet me pikat WiFi falas nga ana e vetëqeverisjeve lokale”

ZKKB miratoi rekomandimet për sigurimin e WiFi falas shtetërore në vende të hapura publike

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB)brenda seancës së 14-të të rregullt të mbajtur më 26 tetor, 2020, miratoi njëzëri Rekomandimet për wifi internet falas shtetëror në hapësira të hapura publike. Presidenti i organit, Dimitar Bukovalov, sqaroi se dokumenti është në përputhje me Programin e Punës të Qeverisë për periudhën 2020-2024…. Read more“ZKKB miratoi rekomandimet për sigurimin e WiFi falas shtetërore në vende të hapura publike”

Miratohet Raporti i dytë për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB

Zyra Kombëtare e Kompetente për Broadband (ZKKB) në seancën e saj të 13-të të rregullt të mbajtur në 29 Shtator, 2020, miratoi unanimisht Raportin e dytë të Zhvillimit të Broadband në vend, në përputhje me treguesit DESI në BE dhe zbatimin e PKOB. Sipas të dhënave në raport, ka progres… Read more“Miratohet Raporti i dytë për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB”

Përgatitja e Raportit të dytë të ZKKB për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB

Më 18 shtator, 2020, u mbajt seanca e 12 e rregullt e  Zyrës Kombëtare të Kompetente për Broadband, duke u përqëndruar në Raportin e dytë të ZKKB për zhvillimin e Broadband në vend, i cili është në fazën përgatitore. Ai do të mbulojë aktivitetet e ZKKB për periudhën Prill-Shtator 2020… Read more“Përgatitja e Raportit të dytë të ZKKB për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB”

Diskutim mbi rekomandimet për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në hapësirat publike në komuna, përmes pikave publike WiFi

Seanca e 11 e Zyrës Kombëtare Kompetente për  Broadband, e mbajtur më 31 gusht, 2020, diskutoi për përgatitjen dhe miratimin e Projekt Rekomandimeve për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në zona të hapura publike në komuna, përmes pikave publike WiFi. Presidenti i ZKKB Dimitar Bukovalov, vuri… Read more“Diskutim mbi rekomandimet për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në hapësirat publike në komuna, përmes pikave publike WiFi”