Përgatitja e Raportit të dytë të ZKKB për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB

Më 18 shtator, 2020, u mbajt seanca e 12 e rregullt e  Zyrës Kombëtare të Kompetente për Broadband, duke u përqëndruar në Raportin e dytë të ZKKB për zhvillimin e Broadband në vend, i cili është në fazën përgatitore. Ai do të mbulojë aktivitetet e ZKKB për periudhën Prill-Shtator 2020… Read more“Përgatitja e Raportit të dytë të ZKKB për zhvillimin e broadband-it në vend dhe zbatimin e PKOB”

Diskutim mbi rekomandimet për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në hapësirat publike në komuna, përmes pikave publike WiFi

Seanca e 11 e Zyrës Kombëtare Kompetente për  Broadband, e mbajtur më 31 gusht, 2020, diskutoi për përgatitjen dhe miratimin e Projekt Rekomandimeve për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në zona të hapura publike në komuna, përmes pikave publike WiFi. Presidenti i ZKKB Dimitar Bukovalov, vuri… Read more“Diskutim mbi rekomandimet për sigurimin e qasjes së internetit pa tel dhe pa pagesë në hapësirat publike në komuna, përmes pikave publike WiFi”

Miratohen “Propozimet dhe komentet e ZKKB në lidhje me draftin e Strategjisë Kombëtare të TIK-ut, draftin e Planit të Veprimit dhe dokumentit State of play”

Zyra Kombëtare e Kompetente për Broadband, në seancën e saj online të mbajtur më 16 korrik 2020, njëzëri miratoi “propozimet dhe komentet e ZKKB në lidhje me draftin e Strategjisë Kombëtare të TIK-ut, draftin e planit të veprimit dhe dokumentin State of play”. Presidenti i ZKKB, Dimitar Bukovalov, raportoi për… Read more“Miratohen “Propozimet dhe komentet e ZKKB në lidhje me draftin e Strategjisë Kombëtare të TIK-ut, draftin e Planit të Veprimit dhe dokumentit State of play””

Miratohen ndryshimet në Formular për formën dhe përmbajtjen që duhet të përmbajë në Raportin e Zhvillimit të Tregut me Broadband, në përputhje me DESI

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband në seancën e mbajtur online më 22 qershor 2020, njëzëri miratoi ndryshimet në Formular për formën dhe përmbajtjen që duhet të përmbahen në Raportin e Zhvillimit të Tregut Broadband sipas DESI. Anëtarja e ZKKB,Slavica Nasteska, sqaroi shkurtimisht se ndryshimet në Formular janë për të bërë… Read more“Miratohen ndryshimet në Formular për formën dhe përmbajtjen që duhet të përmbajë në Raportin e Zhvillimit të Tregut me Broadband, në përputhje me DESI”

Miratimi i Rekomandimeve të Propozuara për instalimin e kanalizimeve kabllovikë të financuar nga fondet publike

Në seancën e saj në 28 maj 2020, Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband miratoi njëzëri Rekomandimet për instalimin e kanalizimeve kabllorë të financuar nga fondet publike, si dhe përdorimin e kanalizimeve ekzistues të kabllove. Dokumenti do të shërbejë për të arritur objektiva kombëtar për broadband fiks, zhvillimin e mëtutjeshëm të… Read more“Miratimi i Rekomandimeve të Propozuara për instalimin e kanalizimeve kabllovikë të financuar nga fondet publike”