Prezantimi “Hartimi i institucioneve publike, vendndodhjet falas të hyrjes në internet WiFi” nga NP Radiodifuzioni I Maqedonisë

Prezantimi me temë “Hartimi i institucioneve publike, vendndodhjet falas të hyrjes në internet WiFi” u mbajt si pjesë e Seancës së Pestë të ZKKB më 28 shkurt 2020. Kryetari i Grupi Punues ndërdisiplinor për Përgatitjen e Analizave mbi Infrastrukturën optike ekzistuese të krijuar me fonde publike, Imer Dalipi, vuri në… Read more“Prezantimi “Hartimi i institucioneve publike, vendndodhjet falas të hyrjes në internet WiFi” nga NP Radiodifuzioni I Maqedonisë”

U miratuan Metodologjia DESI, modelet dhe Udhëzuesi i të Dhënave të Infrastrukturës Optike

Në mbledhjen e mbajtur më 14 shkurt 2020, Zyra Kombëtare e Kompetente për Broadband (ZKKB) miratoi njëzëri Metodologjinë për përcaktimin e Indeksit të Ekonomisë dhe Shoqërisë Digitale dhe modelin për formën dhe përmbajtjen që duhet të përmbajë Raporti i zhvillimit të tregut të broadbend në pajtim me DESI. Duke sqaruar… Read more“U miratuan Metodologjia DESI, modelet dhe Udhëzuesi i të Dhënave të Infrastrukturës Optike”

Vendosja e parimit për regjistër të unifikuar të infrastrukturës të ndërtuar me fonde publike

 Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband më 31 janar 2020, mbajti vijimin e dytë të seancës së katërt, gjatë së cilës anëtari i ZKKB, Zoran Dervishov bëri prezantim të hollësishëm  të formave të propozuara për regjistrim,dhe të Udhëzimeve për dorëzimin e të dhënave për infrastrukturën ekzistuese dhe të planifikuar të ndërtuar… Read more“Vendosja e parimit për regjistër të unifikuar të infrastrukturës të ndërtuar me fonde publike”

ZKKB do të kërkojë të dhëna shtesë për infrastrukturën optike të ndërtuar me fonde publike

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband mbajti seancën e saj të katërt më 17 janar 2020, gjatë së cilës u mbajt një prezantim nga anëtari i ZKKB  Zoran Dervishov. Ai prezantoi versionin e fillestar të punës  mbi bazën e të cilit autoritetet publike do të duhet të paraqesin të dhëna shtesë… Read more“ZKKB do të kërkojë të dhëna shtesë për infrastrukturën optike të ndërtuar me fonde publike”

Përfaqësuesit e AKE dhe anëtarët e grupit të Punës për Analizën e Infrastrukturës Ekzistuese në seancë të ZKKB

Më 27 Dhjetor 2019, Zyra Kombëtare  Kompetente për Broadband mbajti një tjetër vazhdim të seancës së dytë, ku theksohej nevoja për të rishikuar zonat e bardha / gri / të zeza në vend, si dhe nevojën për të hartuar përdorimin e shërbimit të hyrjes në internet në vendbanime. Presidenti i… Read more“Përfaqësuesit e AKE dhe anëtarët e grupit të Punës për Analizën e Infrastrukturës Ekzistuese në seancë të ZKKB”