НКБК ги усвои Препораките за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини

Покрај членовите на Националната канцеларија за бродбенд компетентност и надворешните експерти, на состанокот присуствуваше и Сања Фрковиќ Гелевска од Канцеларијата на ЕУ во Скопје, која од своја страна истакна дека меѓу клучните точки на кои ЕУ става акцент е дигиталната трансформација.