НКБК ги усвои Препораките за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини