Seancë e përbashkët i ZNKB-së me grupin punues për përgatitjen e LKE-së

Anëtarët e Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) dhe anëtarët e Grupit Punues për përgatitjen e Ligjit të ri për Komunikimet Elektronike mbajtën një takim të përbashkët pune në kuadër të seancës së 71-të të rregullt të trupit ekspert. Siç ka sqaruar kryetari i ZNKB-së, Dimitar Bukovalov, në periudhën e… Read more“Seancë e përbashkët i ZNKB-së me grupin punues për përgatitjen e LKE-së”

Miratohet Raporti i tetë për zhvillimin e broadband-it

Në kuadër të seancës së 70-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB), anëtarët e këtij organi miratuan Raportin e tetë radhazi për Zhvillimin e Broadband-it në vend (sipas DESI) dhe zbatimin e Planit Nacional Operativ për Broadband (PNOB). Anëtarja e organit ekspertues, Slavica Nasteska, duke sqaruar përmbajtjen… Read more“Miratohet Raporti i tetë për zhvillimin e broadband-it”

Miratohet Draft Inception Report për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për zhvillimin e RNOT

Në kuadër të seancës së 69-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband(ZNKB), anëtarët e këtij organi miratuan Draft Inception Raportin, të dorëzuar nga kompania konsulente COWI, e cila duhet të përgatisë Studimin e Fizibilitetit për zhvillimin e Rrjetit Nacional Optik Transportues (RNOT). Gjatë seancës u bënë komente dhe… Read more“Miratohet Draft Inception Report për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për zhvillimin e RNOT”

Miratohet Raporti i shtatë për zhvillimin të broadband-it

Anëtarët e Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband, në mbledhjen e 68-të të mbajtur më 14 korrik 2023, miratuan njëzëri Raportin e Shtatë për Zhvillimin e Broadband-it në shtet (sipas DESI) dhe zbatimin e PNOB-së. Anëtarja e ZNKB-së, Sllavica Nasteska, shqyrtoi përmbajtjen e raportit të përgatitur. Ai përfshin aktivitetet e zbatuara… Read more“Miratohet Raporti i shtatë për zhvillimin të broadband-it”