Формирање на Меѓуресорска работна група за измена/усогласување на регулативата за градење и електронските комуникации

На 12 февруари 2021 година, се одржа 23-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на која се дискутираше за Информацијата за формирање Меѓуресорска работна група за меѓусебно усогласување и измена на законите и подзаконските акти поврзани со градење и електронските комуникации, Претседателот на телото, Димитар… Read more“Формирање на Меѓуресорска работна група за измена/усогласување на регулативата за градење и електронските комуникации”

Завршен процесот на ажурирање на бели, сиви и црни зони во државата и процесот на мапирање на користењето на услугата пристап до бродбенд

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) во рамките на 22-та седница  одржана на 28 јануари 2021 година, дискутираше за финализацијата на ажурирањето на белите, сивите и црните зони во државата, како и користењето на услугата пристап до бродбенд на ниво на населено место (од аспект на брзина и технологија), на… Read more“Завршен процесот на ажурирање на бели, сиви и црни зони во државата и процесот на мапирање на користењето на услугата пристап до бродбенд”

Разгледани активностите на НКБК за 2021 година, согласно владината програма за работа

Претстојните активности на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) во текот на 2021 година, согласно Програмата за работа на Владата, односно на МИОА беа тема на дискусија на 21-та седница на телото која се одржа online на 15 јануари 2021 год. Претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, истакна дека  НКБК особено… Read more“Разгледани активностите на НКБК за 2021 година, согласно владината програма за работа”

Дискусија за можностите за соработка на НКБК и МОН во однос на учењето на далечина

Во рамките на 20-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), одржана на 25 декември 2020 година, акцент беше ставен на потенцијалните можности за соработка на НКБК со Министерството за образование и наука, од аспект на учењето на далечина во образованиот процес на учениците. За таа цел на… Read more“Дискусија за можностите за соработка на НКБК и МОН во однос на учењето на далечина”

Презентиран ИКТ Системот на АЕК за поддршка на имплементацијата на НОБП

На 18 декември 2020 година, се одржа 19-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на која беше презентиран најновиот ИКТ Систем на Агенцијата за електронски комуникации за поддршка на имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП) а изработен од страна на GDi Group. Членот на НКБК,… Read more“Презентиран ИКТ Системот на АЕК за поддршка на имплементацијата на НОБП”