Мислења, Препораки и Предлози

Коментари и предлози во однос на драфт Студија за Воспоставување на BCO во WB6 и зајакнување на постојните