Почетна

 • Средба со консултантите од COWI задолжени за подготовка на Студија за изводливост за НТОМ
  Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 31 јануари 2024 година ја одржа 76-та редовна седница, на која беа присутни и консултантите од консултантската компанија COWI, задолжени за подготовката на Студија за изводливост за Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ). Претставникот на COWI, Јоанис Неокосмидис, направи преглед на преземените активности на експертскиот тим, кој е задолжен … Прочитај повеќе
 • Анализа на прогресот во подготовката на Студија за изводливост на НТОМ
  Во рамките на 74-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото дискутираа за прогресот во подготовката на Студија за изводливост на Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ) од страна на консултантската куќа. На седницата присуствуваа надворешни експерти и претставници од компанијата ГДи која ги одржува ГИС платформите во АЕК. Претседателот на … Прочитај повеќе
 • Евалуација на стручната помош околу подготовката на новиот ЗЕК и новиот ЗБМИС
  Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 28 ноември 2023 година ја одржа својата 73-та редовна седница, на која се направи евалуација на досегашната  стручна помош од членовите на НКБК во подготовката на новиот Закон за електронски комуникации и на новиот Закон за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација. Во однос на … Прочитај повеќе
 • Заедничка седница на НКБК со работната група за подготовка на ЗЕК
  Членовите на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) и членовите на Работната група за подготовка на новиот Закон за електронски комуникации одржаа заедничка работна средба во рамките на 71-та редовна седница на експертското тело. Како што појасни претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, во наредниот период планирано е интензивирање на заедничката подготовка на законот, за што … Прочитај повеќе
 • Усвоен Осмиот Извештај за развој на бродбендот
  Во рамките на 70-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото го усвоија осмиот по ред Извештај за развој на бродбендот во државата (согласно DESI) и спроведување на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП). Членот на експертското тело, Славица Настеска, образложувајќи ја содржината на документот истакна дека тој ги прикажува податоците … Прочитај повеќе