Takim pune me ministrin Aliti dhe drejtorin e AKE-së, Akiku

Zyra Kombëtare Kompetente për Broadband (ZKKB), në seancën e saj të rregullt të mbajtur më 27 maj 2022, ka zhvilluar një takim pune me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admir Aliti dhe drejtorin e Agjencisë për Komunikime Elektronike, Jeton Akiku. Kryetari i organit, Dimitar Bukovalov, e njohu ministrin Aliti… Read more“Takim pune me ministrin Aliti dhe drejtorin e AKE-së, Akiku”

Diskutim për Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Izraelin në fushën e komunikimeve elektronike

Draft-marrëveshja e rregullt e bashkëpunimit me Izraelin në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare u diskutua në seancën e 45-të të rregullt të Zyrës Kombëtare  Kompetente për Broadband (ZKKB)të mbajtur më 21 prill 2022.Anëtarët e ZKKB-së në seancë paraqitën vërejtjet e tyre për nene të caktuara të marrëveshjes, me qëllim… Read more“Diskutim për Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Izraelin në fushën e komunikimeve elektronike”

Miratohet Raporti i pestë i ZKKB-së për zhvillimin e broadband-it dhe zbatimin e PNOB

Zyra Kombëtare e Kompetencte për Broadband(ZKKB) në seancën e saj të rregullt të 44-të të mbajtur më 31 mars 2022,miratoi njëzëri Raportin e pestë të ZKKB-së për zhvillimin e broadbad-it në vend dhe zbatimin e PNOB. Kryetari i ZKKB-së, Dimitar Bukovalov, theksoi se raporti përmban informacione për aktivitetet e ZKKB-së… Read more“Miratohet Raporti i pestë i ZKKB-së për zhvillimin e broadband-it dhe zbatimin e PNOB”

Diskutimi i Studimit të Fizibilitetit për ndërtimin e RRKOT

Zyra Kombëtare e Kompetente për Broadband (ZKKB) në seancën e saj të 43-të të rregullt të mbajtur më 22 Mars 2022, diskutoi për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për ndërtimin e Rrjetit Optik Kombëtar të Transportit, në përputhje me PNOB. Në seancë ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i Zyrës së… Read more“Diskutimi i Studimit të Fizibilitetit për ndërtimin e RRKOT”

Diskutim për ndryshimet në Metodologjinë DESI

Në seancën e 42-të të Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband të mbajtur më 25 shkurt 2022, u diskutuan ndryshimet e Metodologjisë për përcaktimin e Indeksit të Ekonomisë Dixhitale dhe Shoqërisë DESI. Anëtarja e ZKKB-së, Slavica Nasteska, theksoi se në metodologjinë e re të zhvilluar për DESI nga BE-ja, dimensioni “Përdorimi… Read more“Diskutim për ndryshimet në Metodologjinë DESI”