Miratohet Raporti i Nëntë për zbatimin e PNOB dhe zhvillimit të broadband-it

Zyra Nacionale Kompetente për Broadband, më 29 mars 2024, mbajti seancën e 79-të të rregullt në të cilën miratoi Raportin e Nëntë për zbatimin e Planit Nacional Operativ të Br oadband-it (PNOB) dhe Zhvillimin e Broadband-it në vend. Anëtarja e ZNKB-së, Slavica Nasteska, prezantoi tekstin e Raportit dhe bëri një… Read more“Miratohet Raporti i Nëntë për zbatimin e PNOB dhe zhvillimit të broadband-it”

Shqyrtimi i pyetjeve dhe propozimeve nga konsulentët për përgatitjen e studimit të fizibilitetit

Zyra Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) mbajti seancën e saj të 77-të të rregullt më 16 shkurt 2024 dhe mbajti sesionin e 78-të më 8 mars 2024. Në kuadër të dy sesioneve u diskutua për pyetjet dhe propozimet e paraqitura në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe administratës nga konsulentët e… Read more“Shqyrtimi i pyetjeve dhe propozimeve nga konsulentët për përgatitjen e studimit të fizibilitetit”

Takim me konsulentët COWI përgjegjës për përgatitjen e Studim Fizibiliteti të RNOT

Më 31 janar 2024, Zyra Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) mbajti seancën e saj të 76-të të rregullt, ku morën pjesë konsulentë nga kompania konsulente COWI,përgjegjës për përgatitjen Studim Fizibiliteti për Rrjetin Nacional Optik Transportues (RNOT). Përfaqësuesi i COWI, Ioannis Neokosmidis, bëri një pasqyrë të aktiviteteve të ndërmarra të ekipit… Read more“Takim me konsulentët COWI përgjegjës për përgatitjen e Studim Fizibiliteti të RNOT”

Shqyrtimi i pyetjeve të paraqitura nga konsulentët e COWI

Më 11 janar 2024, Zyra Nacionale Kompetente për Broadband(ZNKB) mbajti seancën e 75-të të rregullt,në të cilën u diskutuan pyetjet e paraqitura nga konsulentët e konsulencës COWI,përgjegjës me përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Rrjetin Nacional Optik Transportues (RNOT ). Anëtarët e trupit të ekspertëve arritën në përfundimin se përgjigjet… Read more“Shqyrtimi i pyetjeve të paraqitura nga konsulentët e COWI”

Analiza e progresit në përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit të RNOT

Në kuadër të seancës së 74-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB), anëtarët e trupit diskutuan progresin në përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit të Rrjetit Nacional Optik Transportues(RNOT) nga konsulenca. Në seancë morën pjesë ekspertë të jashtëm dhe përfaqësues nga kompania GDi që mirëmbajnë platformat GIS në… Read more“Analiza e progresit në përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit të RNOT”