Соработка со ЦУК и Град Скопје при спроведување на НОБП и заеднички проекти

Во рамките на 28-та редовна online седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 22 април 2021 година, се отвори дискусија за идната соработка на телото со Центарот за управување со кризи и Град Скопје. Душко Петровски од ЦУК даде краток осврт на активностите и проектите… Read more“Соработка со ЦУК и Град Скопје при спроведување на НОБП и заеднички проекти”

Дискусија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)

Во рамките на 17-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 3 декември 2020 година, телото донесе одлука за доставување предлог амандман до министерот за информатичко општество и администрација за измена во Законот за Национална инфраструктура на просторни податоци. Измените треба да овозможат збирките на… Read more“Дискусија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)”

НКБК ги усвои Препораките за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на 14-та редовна седница која се одржа на 26 октомври 2020 година, едногласно ги усвои Препораките за бесплатен државен wifi интернет на отворени јавни површини. Претседателот на телото, Димитар Буковалов, појасни дека документот е во согласност со Програмата за работа на Владата… Read more“НКБК ги усвои Препораките за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини”