Ballina

 • Takim me konsulentët COWI përgjegjës për përgatitjen e Studim Fizibiliteti të RNOT
  Më 31 janar 2024, Zyra Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) mbajti seancën e saj të 76-të të rregullt, ku morën pjesë konsulentë nga kompania konsulente COWI,përgjegjës për përgatitjen Studim Fizibiliteti për Rrjetin Nacional Optik Transportues (RNOT). Përfaqësuesi i COWI, Ioannis Neokosmidis, bëri një pasqyrë të aktiviteteve të ndërmarra të ekipit të ekspertëve, i cili është … Lexo më shumë
 • Shqyrtimi i pyetjeve të paraqitura nga konsulentët e COWI
  Më 11 janar 2024, Zyra Nacionale Kompetente për Broadband(ZNKB) mbajti seancën e 75-të të rregullt,në të cilën u diskutuan pyetjet e paraqitura nga konsulentët e konsulencës COWI,përgjegjës me përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për Rrjetin Nacional Optik Transportues (RNOT ). Anëtarët e trupit të ekspertëve arritën në përfundimin se përgjigjet e pyetjeve duhet të përgatiten … Lexo më shumë
 • Analiza e progresit në përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit të RNOT
  Në kuadër të seancës së 74-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB), anëtarët e trupit diskutuan progresin në përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit të Rrjetit Nacional Optik Transportues(RNOT) nga konsulenca. Në seancë morën pjesë ekspertë të jashtëm dhe përfaqësues nga kompania GDi që mirëmbajnë platformat GIS në AEK. Kryetari i organit, Dimitar … Lexo më shumë
 • Vlerësimi i asistencës profesionale lidhur me përgatitjen e LKE-së së re dhe LSRSI-n e ri
  Zyra Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) ka mbajtur seancën e saj të 73-të të rregullt më 28 nëntor 2023, gjatë së cilës është bërë vlerësimi i asistencës së mëparshme profesionale nga anëtarët e ZNKB në përgatitjen e Ligjit të ri për Komunikimet Elektronike dhe Ligjit të ri për sigurinë e sistemeve të rrjetit dhe informacionit … Lexo më shumë
 • Seancë e përbashkët i ZNKB-së me grupin punues për përgatitjen e LKE-së
  Anëtarët e Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) dhe anëtarët e Grupit Punues për përgatitjen e Ligjit të ri për Komunikimet Elektronike mbajtën një takim të përbashkët pune në kuadër të seancës së 71-të të rregullt të trupit ekspert. Siç ka sqaruar kryetari i ZNKB-së, Dimitar Bukovalov, në periudhën e ardhshme planifikohet intensifikimi i përgatitjes … Lexo më shumë