Home

 • Работен состанок со директорот на ЈП Македонска радиодифузија
  Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 21 април 2022 година, одржа работен состанок со директорот на ЈП Македонска радиодифузија, Ендрин Кадриу. Претседателот на телото, Димитар Буковалов, го запозна Кадриу со досега преземените активности и постигнатите  резултати во спроведувањето на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП), како и улогата што ја има ЈП МРД во насока … Read more
 • Соработка со ЦУК и Град Скопје при спроведување на НОБП и заеднички проекти
  Во рамките на 28-та редовна online седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 22 април 2021 година, се отвори дискусија за идната соработка на телото со Центарот за управување со кризи и Град Скопје. Душко Петровски од ЦУК даде краток осврт на активностите и проектите на Центарот за управување со … Read more
 • Дискусија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)
  Во рамките на 17-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 3 декември 2020 година, телото донесе одлука за доставување предлог амандман до министерот за информатичко општество и администрација за измена во Законот за Национална инфраструктура на просторни податоци. Измените треба да овозможат збирките на податоците да бидат бесплатни за … Read more
 • НКБК ги усвои Препораките за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини
  Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на 14-та редовна седница која се одржа на 26 октомври 2020 година, едногласно ги усвои Препораките за бесплатен државен wifi интернет на отворени јавни површини. Претседателот на телото, Димитар Буковалов, појасни дека документот е во согласност со Програмата за работа на Владата за периодот 2020-2024 година. Бесплатниот … Read more