Agjencia Digjitale në rend ditor gjatë vazhdimit të seancës së dytë të ZKKB

Më 7 nëntor 2019, u mbajt vazhdimi i seancës së dytë të Zyres kombëtare kompetente për broadband,ku anëtarët diskutuan draft tekstin mbi kompetencat të Agjencisë së ardhshme digjitale për sa i përket lidhjes së infrastrukturës me institucionet publike dhe ofrim të shërbimeve të mbrendshme  të komunikimit, si një nga shtyllat… Read more“Agjencia Digjitale në rend ditor gjatë vazhdimit të seancës së dytë të ZKKB”

Përfaqësuesit e Bankës Botërore në seancën e dytë të ZKKB

Gjatë seancës së dytë të Zyrës Kombëtare të Kompetente për Broadband, e mbajtur më 1 nëntor 2019, u diskutuan aktivitetet e vazhdueshme në lidhje me ndihmën teknike dhe financiare të ofruar nga Banka Botërore për Rrjetin Kombëtar Optik të Transportit (RRKOT). Përfaqësuesja e Bankës Botërore Natalia Gelvanovska vuri në dukje… Read more“Përfaqësuesit e Bankës Botërore në seancën e dytë të ZKKB”