Miratohet Raporti i tetë për zhvillimin e broadband-it

Në kuadër të seancës së 70-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB), anëtarët e këtij organi miratuan Raportin e tetë radhazi për Zhvillimin e Broadband-it në vend (sipas DESI) dhe zbatimin e Planit Nacional Operativ për Broadband (PNOB). Anëtarja e organit ekspertues, Slavica Nasteska, duke sqaruar përmbajtjen… Read more“Miratohet Raporti i tetë për zhvillimin e broadband-it”

Miratohet Draft Inception Report për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për zhvillimin e RNOT

Në kuadër të seancës së 69-të të rregullt të Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband(ZNKB), anëtarët e këtij organi miratuan Draft Inception Raportin, të dorëzuar nga kompania konsulente COWI, e cila duhet të përgatisë Studimin e Fizibilitetit për zhvillimin e Rrjetit Nacional Optik Transportues (RNOT). Gjatë seancës u bënë komente dhe… Read more“Miratohet Draft Inception Report për përgatitjen e Studimit të Fizibilitetit për zhvillimin e RNOT”

Miratohet Raporti i shtatë për zhvillimin të broadband-it

Anëtarët e Zyrës Kombëtare Kompetente për Broadband, në mbledhjen e 68-të të mbajtur më 14 korrik 2023, miratuan njëzëri Raportin e Shtatë për Zhvillimin e Broadband-it në shtet (sipas DESI) dhe zbatimin e PNOB-së. Anëtarja e ZNKB-së, Sllavica Nasteska, shqyrtoi përmbajtjen e raportit të përgatitur. Ai përfshin aktivitetet e zbatuara… Read more“Miratohet Raporti i shtatë për zhvillimin të broadband-it”

Përditësimi i propozimit të ZNKB-së për Shtyllën 1 dhe Planit të Veprimit nga propozimi i Strategjisë Nacionale të TIK-ut

Në datën 16 qershor 2023, Zyra Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) zhvilloi seancën e saj të 66-të të rregullt, e cila u fokusua në përditësimin e përmbajtjes së Shtyllës 1 dhe Planit të Veprimit të Strategjisë Nacionale të TIK-ut, sipas kërkesës së kryetarit të grupit punues për përgaditjen e tij,… Read more“Përditësimi i propozimit të ZNKB-së për Shtyllën 1 dhe Planit të Veprimit nga propozimi i Strategjisë Nacionale të TIK-ut”