Работен состанок со директорот на ЈП Македонска радиодифузија

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 21 април 2022 година, одржа работен состанок со директорот на ЈП Македонска радиодифузија, Ендрин Кадриу. Претседателот на телото, Димитар Буковалов, го запозна Кадриу со досега преземените активности и постигнатите  резултати во спроведувањето на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП), како и улогата што ја… Read more“Работен состанок со директорот на ЈП Македонска радиодифузија”

Соработка со ЦУК и Град Скопје при спроведување на НОБП и заеднички проекти

Во рамките на 28-та редовна online седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 22 април 2021 година, се отвори дискусија за идната соработка на телото со Центарот за управување со кризи и Град Скопје. Душко Петровски од ЦУК даде краток осврт на активностите и проектите… Read more“Соработка со ЦУК и Град Скопје при спроведување на НОБП и заеднички проекти”