Усвоен Деветтиот Извештај за спроведување на НОБП и развој на бродбендот

Националната канцеларија за бродбенд компетентност на 29 март 2024 година, ја одржа 79-та редовна седница на која го усвои Деветтиот Извештај за спроведување на Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП) и Развој на бродбендот во државата. Членот на НКБК, Славица Настеска, го презентираше текстот на Извештајот и даде осврт на наодите… Read more“Усвоен Деветтиот Извештај за спроведување на НОБП и развој на бродбендот”

Разгледување на прашањата и предлозите од консултантите за изработка на Физибилити студијата

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 16 февруари 2024 година, ја одржа 77-та редовна седница, додека на 8 март 2024 година, ја одржа 78-та седница. Во рамките на двете заседанија се дискутираше за прашањата и предлозите доставени до Министерството за информатичко општество и администрацијата од страна на консултантите на… Read more“Разгледување на прашањата и предлозите од консултантите за изработка на Физибилити студијата”

Средба со консултантите од COWI задолжени за подготовка на Студија за изводливост за НТОМ

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 31 јануари 2024 година ја одржа 76-та редовна седница, на која беа присутни и консултантите од консултантската компанија COWI, задолжени за подготовката на Студија за изводливост за Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ). Претставникот на COWI, Јоанис Неокосмидис, направи преглед на преземените активности на… Read more“Средба со консултантите од COWI задолжени за подготовка на Студија за изводливост за НТОМ”

Разгледување на прашањата доставени од консултантите на COWI

На 11 јануари 2024 година, Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) ја одржа својата 75-та редовна седница, на која беше дискутирано за прашањата доставени од консултантите на консултантската куќа COWI, задолжени за подготовката на Студија за изводливост за Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ). Членовите на експертското тело заклучија дека треба… Read more“Разгледување на прашањата доставени од консултантите на COWI”

Анализа на прогресот во подготовката на Студија за изводливост на НТОМ

Во рамките на 74-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото дискутираа за прогресот во подготовката на Студија за изводливост на Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ) од страна на консултантската куќа. На седницата присуствуваа надворешни експерти и претставници од компанијата ГДи која ги одржува ГИС… Read more“Анализа на прогресот во подготовката на Студија за изводливост на НТОМ”