Seancë e përbashkët i ZNKB-së me grupin punues për përgatitjen e LKE-së

Anëtarët e Zyrës Nacionale Kompetente për Broadband (ZNKB) dhe anëtarët e Grupit Punues për përgatitjen e Ligjit të ri për Komunikimet Elektronike mbajtën një takim të përbashkët pune në kuadër të seancës së 71-të të rregullt të trupit ekspert.

Siç ka sqaruar kryetari i ZNKB-së, Dimitar Bukovalov, në periudhën e ardhshme planifikohet intensifikimi i përgatitjes së përbashkët të ligjit, për të cilin pritet përfshirja proaktive e të gjithë anëtarëve të ZNKB-së.