Евалуација на повеќе одржани состаноци на експертското тело

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 13 мај 2024 година, ја одржа својата редовна 80-та седница, на која беа разгледани повеќе точки. Најнапред се дискутираше за одржаниот состанок со вицепремиерот за европски прашања, Бојан Маричиќ и резултатите од него, а потоа и за состанокот со РЦЦ за DESI WB… Read more“Евалуација на повеќе одржани состаноци на експертското тело”

Усвоен Деветтиот Извештај за спроведување на НОБП и развој на бродбендот

Националната канцеларија за бродбенд компетентност на 29 март 2024 година, ја одржа 79-та редовна седница на која го усвои Деветтиот Извештај за спроведување на Националниот Оперативен Бродбенд План (НОБП) и Развој на бродбендот во државата. Членот на НКБК, Славица Настеска, го презентираше текстот на Извештајот и даде осврт на наодите… Read more“Усвоен Деветтиот Извештај за спроведување на НОБП и развој на бродбендот”

Разгледување на прашањата и предлозите од консултантите за изработка на Физибилити студијата

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 16 февруари 2024 година, ја одржа 77-та редовна седница, додека на 8 март 2024 година, ја одржа 78-та седница. Во рамките на двете заседанија се дискутираше за прашањата и предлозите доставени до Министерството за информатичко општество и администрацијата од страна на консултантите на… Read more“Разгледување на прашањата и предлозите од консултантите за изработка на Физибилити студијата”

Средба со консултантите од COWI задолжени за подготовка на Студија за изводливост за НТОМ

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 31 јануари 2024 година ја одржа 76-та редовна седница, на која беа присутни и консултантите од консултантската компанија COWI, задолжени за подготовката на Студија за изводливост за Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ). Претставникот на COWI, Јоанис Неокосмидис, направи преглед на преземените активности на… Read more“Средба со консултантите од COWI задолжени за подготовка на Студија за изводливост за НТОМ”

Анализа на прогресот во подготовката на Студија за изводливост на НТОМ

Во рамките на 74-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото дискутираа за прогресот во подготовката на Студија за изводливост на Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ) од страна на консултантската куќа. На седницата присуствуваа надворешни експерти и претставници од компанијата ГДи која ги одржува ГИС… Read more“Анализа на прогресот во подготовката на Студија за изводливост на НТОМ”