Заедничка седница на НКБК со работната група за подготовка на ЗЕК

Членовите на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) и членовите на Работната група за подготовка на новиот Закон за електронски комуникации одржаа заедничка работна средба во рамките на 71-та редовна седница на експертското тело. Како што појасни претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, во наредниот период планирано е интензивирање на заедничката… Read more“Заедничка седница на НКБК со работната група за подготовка на ЗЕК”

Усвоен Осмиот Извештај за развој на бродбендот

Во рамките на 70-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото го усвоија осмиот по ред Извештај за развој на бродбендот во државата (согласно DESI) и спроведување на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП). Членот на експертското тело, Славица Настеска, образложувајќи ја содржината на документот истакна… Read more“Усвоен Осмиот Извештај за развој на бродбендот”

Усвоен Draft Inception Report за изработка на Студијата за изводливост за развој на НТОМ

Во рамките на 69-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото го усвоија Draft Inception Report, доставен од страна на консултантската куќа COWI, која треба да ја изработи Студијата за изводливост за развој на Националната оптичка транспортна мрежа (НТОМ). Во текот на седницата беа дадени… Read more“Усвоен Draft Inception Report за изработка на Студијата за изводливост за развој на НТОМ”

Усвоен Седмиот Извештај за развој на бродбендот

Членовите на Националната канцеларија за бродбенд компетентност, на 68-та седница одржана на 14 јули 2023 година, едногласно го усвоија Седмиот Извештај за развој на бродбендот во државата (согласно DESI) и спроведување на НОБП. Членот на НКБК, Славица Настеска, направи преглед на содржината на подготвениот извештај. Тој ги опфаќа спроведените активности… Read more“Усвоен Седмиот Извештај за развој на бродбендот”

Разгледани материјалите за подготовка на новиот DESI извештај

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 27 јуни 2023 година, ја одржа својaта редовна 67-ма седница на која беше разгледана Информацијата за прогресот во процесот на ажурирање на бели, сиви и црни зони и подготовка на DESI Извештајот на НКБК. Членот на НКБК, Славица Настеска, информираше околу активностите за… Read more“Разгледани материјалите за подготовка на новиот DESI извештај”