Разгледани активностите на НКБК за 2021 година, согласно владината програма за работа

Претстојните активности на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) во текот на 2021 година, согласно Програмата за работа на Владата, односно на МИОА беа тема на дискусија на 21-та седница на телото која се одржа online на 15 јануари 2021 год. Претседателот на НКБК, Димитар Буковалов, истакна дека  НКБК особено… Read more“Разгледани активностите на НКБК за 2021 година, согласно владината програма за работа”

Дискусија за можностите за соработка на НКБК и МОН во однос на учењето на далечина

Во рамките на 20-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), одржана на 25 декември 2020 година, акцент беше ставен на потенцијалните можности за соработка на НКБК со Министерството за образование и наука, од аспект на учењето на далечина во образованиот процес на учениците. За таа цел на… Read more“Дискусија за можностите за соработка на НКБК и МОН во однос на учењето на далечина”

Презентиран ИКТ Системот на АЕК за поддршка на имплементацијата на НОБП

На 18 декември 2020 година, се одржа 19-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на која беше презентиран најновиот ИКТ Систем на Агенцијата за електронски комуникации за поддршка на имплементацијата на Националниот оперативен бродбенд план (НОБП) а изработен од страна на GDi Group. Членот на НКБК,… Read more“Презентиран ИКТ Системот на АЕК за поддршка на имплементацијата на НОБП”

Усвоени коментарите и предлозите на НКБК за драфт Студијата за BCO телата во WB6

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), во рамките на 18-та редовна седница одржана online на 10 декември 2020 година, едногласно ги усвои предлог коментарите и предлозите на НКБК за драфт Студијата за BCO телата во земјите од Западен Балкан. Консолидираниот текст на забелешките официјално е доставен до министерот и заменик… Read more“Усвоени коментарите и предлозите на НКБК за драфт Студијата за BCO телата во WB6”

Дискусија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)

Во рамките на 17-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), која се одржа на 3 декември 2020 година, телото донесе одлука за доставување предлог амандман до министерот за информатичко општество и администрација за измена во Законот за Национална инфраструктура на просторни податоци. Измените треба да овозможат збирките на… Read more“Дискусија за Националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП)”