Дигиталната Агенција на дневен ред на продолжението на втората седница на НКБК

На 7 ноември 2019 година, се одржа продолжението на втората седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност, на која членовите дискутираа за предлог текстот за надлежностите на идната Дигитална агенција во однос на инфраструктурно поврзување на јавните институции и обезбедување на интерни  комуникациски услуги, како еден од столбовите на надлежности…. Read more“Дигиталната Агенција на дневен ред на продолжението на втората седница на НКБК”

Претставници на Светска банка на втората седница на НКБК

Во рамките на втората седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност, одржана на 1 ноември 2019 година, се дискутираше за тековните активности во однос на техничката и финансиската помош која ја нудат од Светска банка за Националната транспортна оптичка мрежа (НТОМ). Претставникот на Светска Банка, Наталија Гелвановска, истакна дека Банката… Read more“Претставници на Светска банка на втората седница на НКБК”

Конститутивна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК)

Во Министерството за информатичко општество и администрација на 25.10.2019 година, се одржа конститутивна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), формирана согласно Националниот оперативен бродбенд план (НОБП). Канцеларијата е составена од претседател, како и шест члена избрани на јавен конкурс, експерти од областа на информациско-комуникациските технологии, кои имаат познавање… Read more“Конститутивна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК)”