Усвоен Draft Inception Report за изработка на Студијата за изводливост за развој на НТОМ

Во рамките на 69-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), членовите на телото го усвоија Draft Inception Report, доставен од страна на консултантската куќа COWI, која треба да ја изработи Студијата за изводливост за развој на Националната оптичка транспортна мрежа (НТОМ). Во текот на седницата беа дадени… Read more“Усвоен Draft Inception Report за изработка на Студијата за изводливост за развој на НТОМ”

Усвоен Седмиот Извештај за развој на бродбендот

Членовите на Националната канцеларија за бродбенд компетентност, на 68-та седница одржана на 14 јули 2023 година, едногласно го усвоија Седмиот Извештај за развој на бродбендот во државата (согласно DESI) и спроведување на НОБП. Членот на НКБК, Славица Настеска, направи преглед на содржината на подготвениот извештај. Тој ги опфаќа спроведените активности… Read more“Усвоен Седмиот Извештај за развој на бродбендот”

Разгледани материјалите за подготовка на новиот DESI извештај

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), на 27 јуни 2023 година, ја одржа својaта редовна 67-ма седница на која беше разгледана Информацијата за прогресот во процесот на ажурирање на бели, сиви и црни зони и подготовка на DESI Извештајот на НКБК. Членот на НКБК, Славица Настеска, информираше околу активностите за… Read more“Разгледани материјалите за подготовка на новиот DESI извештај”

Ажурирање на предлогот на НКБК за Столбот 1 и Акцискиот План од предлог Националната ИКТ стратегија

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 16 јуни 2023 година, ја одржа 66-та редовна седница, на која акцент се стави на ажурирањето на содржината на Столбот 1 и Акцискиот план од Националната ИКТ стратегија, а согласно барањето на претседателот на работната група за нејзина изработка, Никола Николов. Измените и… Read more“Ажурирање на предлогот на НКБК за Столбот 1 и Акцискиот План од предлог Националната ИКТ стратегија”

Дискусија за документот “Final DESI 2022 Report“ на Западен Балкан

Во рамките на 63-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност  (НКБК) одржана на 31 март 2023 година, членовите на телото едногласно одлучија за пролонгирање на рокот за изработка на седмиот DESI Извештај за развој на бродбендот во државата заради доцнењето на податоците кои се побарани од Агенцијата за електронски… Read more“Дискусија за документот “Final DESI 2022 Report“ на Западен Балкан”