Ажурирање на предлогот на НКБК за Столбот 1 и Акцискиот План од предлог Националната ИКТ стратегија

Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК) на 16 јуни 2023 година, ја одржа 66-та редовна седница, на која акцент се стави на ажурирањето на содржината на Столбот 1 и Акцискиот план од Националната ИКТ стратегија, а согласно барањето на претседателот на работната група за нејзина изработка, Никола Николов. Измените и… Read more“Ажурирање на предлогот на НКБК за Столбот 1 и Акцискиот План од предлог Националната ИКТ стратегија”

Дискусија за документот “Final DESI 2022 Report“ на Западен Балкан

Во рамките на 63-та седница на Националната канцеларија за бродбенд компетентност  (НКБК) одржана на 31 март 2023 година, членовите на телото едногласно одлучија за пролонгирање на рокот за изработка на седмиот DESI Извештај за развој на бродбендот во државата заради доцнењето на податоците кои се побарани од Агенцијата за електронски… Read more“Дискусија за документот “Final DESI 2022 Report“ на Западен Балкан”

НКБК дискутираше за билатералниот состанок во Брисел за Поглавјето 10

Во рамките на 62-та редовна седница на Националната канцеларија за бродбденд компететност (НКБК), одржана на 24 февруари 2023 година, претседателот на телото, Димитар Буковалов, информираше за текот на подготовките околу билатералниот состанок  за Поглавјето 10 (Информатичко општество и медиуми), закажан за 21 и 22 март 2023 година, во Брисел. Буковалов… Read more“НКБК дискутираше за билатералниот состанок во Брисел за Поглавјето 10”

Усвоени предлозите и коментарите на предлог текстот на Националната ИКТ стратегија 2023-2027 со Акцискиот план

Националната канцеларија за бродбенд компетентност, во рамките на 61-та редовна седница која се одржа на 13 и 18 јануари 2023 година, ги усвои предлозите и коментарите на целосниот предлог текст на Националната ИКТ стратегија 2023-2027 со Акцискиот план. Членовите на телото дискутираа за насловот на стратегијата, за кој оценија дека… Read more“Усвоени предлозите и коментарите на предлог текстот на Националната ИКТ стратегија 2023-2027 со Акцискиот план”

Усвоени предлозите по однос на доставениот нацрт-ДЕСИ Извештај за Западен Балкан за делот „поврзливост„ подготвен од консултанти на RCC

Во рамките на 60-та редовна седница одржана на 15 декември 2022 година, Националната канцеларија за бродбенд компетентност (НКБК), ги усвои коментарите и предлозите на телото по однос на доставениот нацрт-ДЕСИ Извештај за Западен Балкан за делот „поврзливост„, подготвен од консултанти на RCC. Членовите на НКБК се согласија дека во делот… Read more“Усвоени предлозите по однос на доставениот нацрт-ДЕСИ Извештај за Западен Балкан за делот „поврзливост„ подготвен од консултанти на RCC”